Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

01. NÁZEV

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace

02. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

CKV MO bylo zřízeno Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění usnesením obvodního zastupitelstva ze dne 10. 11. 1998 číslo 519/19 s účinností ke dni 31. 12. 1998 vydáním Zřizovací listiny.

03. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

04. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Sokolská tř. 26/175, 702 00 Ostrava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Sokolská tř. 26/175, 702 00 Ostrava

4.3 Úřední hodiny
pracovní dny 9.00 – 18.00 h

4.4 Telefonní čísla

Ředitel: 596 138 794
Sekretariát: 596 138 821
Ekonomický úsek: 596 138 849
Pokladna: 596 138 793
Propagace: 596 118 988
Klub Parník: 596 138 936
Výstavní síň Sokolská 26: 596 138 937
Klub Atlantik: 599 527 110
Minikino: 599 527 851
Kulturní zařízení Gama: 596 611 760

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky
www.ckv-ostrava.cz

4.7 Adresa e-podatelny
ckv@ckv-ostrava.cz

4.8 Další elektronické adresy

Ředitel: martin.vidura@ckv-ostrava.cz
Sekretariát: ckv@ckv-ostrava.cz
Ekonomický úsek: alice.slana@ckv-ostrava.cz
Propagace: propagace@ckv-ostrava.cz
Klub Parník: info@klub-parnik.cz
Výstavní síň Sokolská 26: sokolska26@ckv-ostrava.cz
Klub Atlantik: atlantik@ckv-ostrava.cz
Minikino: minikino@ckv-ostrava.cz
Kulturní zařízení Gama: gama@ckv-ostrava.cz

05. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Komerční banka: 3737761/0100

06. IČ 68917066

07. DIČ CZ 68917066

08. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zákon č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozp. pravidlech územních rozpočtů ve znění pozd. předpisů

Statut města Ostravy
Zřizovací listina
Organizační řád
Pracovní řád
Skartační a spisový řád
Směrnice

8.2 Rozpočet 2011 v tis. Kč:

Náklady: 17 459 tis. Kč
Výnosy: 17 190 Kč

Rozpočet 2012 v tis. Kč:
Náklady: 13 147 Kč
Výnosy: 13 147 Kč

09. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Ústně, písemně nebo elektronicky prostřednictvím sekretariátu.

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Ústně, písemně nebo elektronicky prostřednictvím sekretariátu.

 

 

 

 

 

 

© 2010 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace – Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 138 821 << ZPĚT