> CKV Ostrava

Vážení,

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace by touto cestou chtělo oslovit všechny potencionální partnery, kterým není lhostejná úroveň kultury v našem městě a kteří by se chtěli podílet na jejím rozvoji. Naše organizace provozuje Klub Parník, Klub Atlantik, Minikinokavárnu, Výstavní síň Sokolská 26 a kulturní zařízení Gama. Zabíráme tedy širokou škálu převážně nekomerční kultury: koncerty všech žánrů (počínaje jazzem a konče rockem) v Klubu Parník; literatura, divadlo, filmy, přednášky, přehlídky, výstavy a festivaly v nejstarším klubu v Ostravě - Klubu Atlantik; kvalitní filmy v moderním a novém biografu Minikino a prezentace soudobé české výtvarné scény v galerii Sokolská 26. Práci s dětmi a mládeží se věnujeme v KZ Gama.  Jsme také každoročně pořadateli tradičních venkovních akcí pro veřejnost, jako jsou např. Vánoční trhy na Masarykově náměstí, tradiční Velikonoční jarmark či Kinematograf bratří Čadíků na Jiráskově náměstí (Kuří rynek). V létě pořádáme příměstské tábory. Naše prostory (nekuřácké, vybavené audiovideo technikou a wi-fi) často pronajímáme firmám pro pořádání tiskových konferencí, prezentací a jiných firemních akcí.

Každoročně hostíme či jsme pořadateli nebo spolupořadateli významných akcí v Ostravě, jako např. Dny NATO, Polské dny, Jeden svět, Francouzský podzim, Projekt 100, Mezinárodní festival studentských filmů Ostrava – Picture, Colours of Ostrava, Mezinárodní festival outdoorových filmů, Festival amatérských divadel Maják, Festival pro Tibet, Dny frankofonie, Architectureweek Ostrava, Ostravská muzejní noc, Janáčkův máj, pořad ČT Ladí neladí, Festival Ostrava Jazz Night, Festival Jazz and Blues či filmový festival Mezipatra.

Na základě roční smlouvy o reklamní spolupráci nabízíme našim partnerům prezentaci ve formě umístění loga na našem měsíčním programu, který je ve formátu A1 umístěn na všech oficiálních výlepových plochách v Ostravě (cca 200 míst - celoročně) a v elektronické podobě rozesílán na cca 5 tis. adres každý měsíc. Logo firmy je uvedeno také na kapesním programu (náklad 1 tis. ks měsíčně), na zadní straně vstupenky (roční návštěvnost našich zařízení cca 70 tis. lidí), na webových stránkách a ve fyzické podobě  je umístěno v Klubu Parník, Atlantik a v Minikině. Samozřejmostí je pro partnery možnost volného vstupu na naše akce.

Pokud byste měli zájem spojit své jméno s Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava,
kontaktujte nás.

Ing. Martin Vidura
ředitel Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava

 

 

 

 

 
© 2010 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace – Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 138 821 << ZPĚT