Vila Hanse Ulricha

Vila na Sokolské třídě 175/26 v Moravské Ostravě, kde má naše organizace sídlo, má statut kulturní památky. V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je vedena pod rejstříkovým číslem 12156/8-3249. Zároveň se nachází na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava, prohlášené vyhláškou MK ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10. září 1992.

Vila Hanse Ulricha  

Vila Hanse Ulricha byla postavená na tehdejší Johannyho ulici (dnes Sokolská třída) dle projektu z let 1898 -99 firmou Mihatsch a Ulrich. Hans Ulrich byl v roce 1918 posledním starostou před vznikem Československa. Budova byla prvním secesním domem v někdejší Moravské Ostravě vůbec. Volně stojící vila byla řešena jako třípodlažní budova na poměrně kompaktním obdélném půdorysu, s bohatou hmotovou skladbou arkýřů, vikýřů a štítů, zakončených výraznou zvábenou střechou, oproti dnešnímu stavu původně krytou pálenou taškou. Dochovaná je i vnitřní dispozice a původní schodišťové zábradlí. Jak se uvádí v publikaci Slavné vily Moravskoslezského kraje - rejstřík pozdního historismu, charakterizovaný eklektickým míšením různých historických prvků, v tomto případě novorenesance, manýrismu a tzv. švýcarského stylu, se zde potkává s drobnými náznaky nastupující secese. Dům se tak stal vizitkou schopností stavitele reagovat na módní vlny, ovlivňující s určitým zpožděním výrazně podobu projektů zdejších velkých stavebních firem.

Vlastníkem nemovitosti je Statutární město Ostrava, svěřena správa je Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Vila dnes slouží jako sídlo Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, které byla svěřena do užívání Zřizovací listinou.

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2010 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace – Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 138 821 << ZPĚT