CKV na facebooku
Klub Parník
Minikino
Klub Atlantik
Open air
Vila Hanse Ulricha
CKV
Program
O CKV
Pronájmy
Informace dle zákona
GDPR
Výběrová řízení
Kontakt
CKV
INFORMACE DLE ZÁKONA
 

Organizace

Obchodní jméno: Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Adresa sídla: Sokolská třída 175/26, Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 68917066

DIČ: CZ68917066

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl PR, vložka 1050

ID datové schránky: 379kgze

Zřizovací listina: ke stažení zde:    Zřizovací listina.pdf

 

Zřizovatel: jsme příspěvkovou oragnizací městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

                 Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

                 Náměstí Dr. E. Beneše 555/6

                 729 29, Ostrava
 

Bankovní spojení

Bankovní ústav: Komerční banka a. s.

Adresa pobočky: Nádražní 12, 730 01 Ostrava

Telefon: 420 955 562 111

Číslo účtu (CZK): 3737761/0100 

IBAN: CZ3301000000000003737761 

SWIFT: (BIC) KOMBCZPPXXX 
 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název: Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz

Důvod a způsob založení: CKV MO bylo zřízeno Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění usnesením obvodního zastupitelstva ze dne 10. 11. 1998 číslo 519/19 s účinností ke dni 31. 12. 1998 vydáním Zřizovací listiny.

Organizační struktura:     Organizační schéma

Všeobecné obchodní podmínky CKV MO, p.o. v PDF formátu:   Vseobecne-obchodni-podminky.pdf

Kontaktní spojení

Poštovní adresa: Sokolská tř. 26/175, 702 00 Ostrava

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Sokolská tř. 26/175, 702 00 Ostrava

Úřední hodiny: pracovní dny 8:00 - 17:00
 

Telefonní čísla:

Ředitelka: 596 138 794

Sekretariát: 596 138 821

Ekonomický úsek: 596 138 849

Pokladna: 596 138 793

Klub Parník: 596 138 936

Výstavní síň Sokolská 26: 596 138 937

Klub Atlantik: 596 138 821

Minikino: 599 527 851

 

Adresa internetové stránky: http://www.ckv-ostrava.cz

Adresa e-podatelny: ckv@ckv-ostrava.cz
 

Další elektronické adresy:

Ředitelka: reditelka@ckv-ostrava.cz 

Sekretariát: ckv@ckv-ostrava.cz

Ekonomický úsek: ekonomka@ckv-ostrava.cz

Klub Parník: ckv@ckv-ostrava.cz

Výstavní síň Sokolská 26: sokolska26@ckv-ostrava.cz

Klub Atlantik: ckv@ckv-ostrava.cz

Minikino: minikino@ckv-ostrava.cz


Případné platby lze poukázat: 

Komerční banka: 3737761/0100 


Dokumenty:

Seznam hlavních dokumentů:

Zákon č. 128/200 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech územních rozpočtů ve znění pozd. předpisů

Statut města Ostravy

Zřizovací listina

Organizační řád

Pracovní řád

Skartační a spisový řád

Směrnice

 

Rozpočet

Schválený rozpočet 2024
 

Žádost o informace: ústně, písemně nebo elektronicky prostřednictvím sekretariátu

Příjem žádostí a dalších podání: ústně, písemně nebo elektronicky prostřednictvím sekretariátu

 

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti
 
© 2023 CKV Ostrava