CKV na facebooku
Klub Parník
Minikino
Klub Atlantik
Open air
Vila Hanse Ulricha
CKV
Program
O CKV
Pronájmy
Informace dle zákona
GDPR
Výběrová řízení
Kontakt
CKV
O CKV
 

Jsme příspěvkovou organizací městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Provozujeme Vilu Hanse Ulricha, Klub Parník, Klub Atlantik a Minikino. Zabíráme širokou škálu převážně nekomerční kultury: koncerty všech žánrů (počínaje jazzem a konče rockem) v Klubu Parník; literatura, divadlo, filmy, přednášky, přehlídky, výstavy a festivaly v nejstarším klubu v Ostravě - Klubu Atlantik; kvalitní filmy v moderním biografu Minikino a prezentace soudobé české výtvarné scény ve Vile Hanse Ulricha. Věnujeme se také práci s dětmi a mládeží. Jsme také každoročně pořadateli tradičních venkovních akcí pro veřejnost, jako jsou např. Slavnost svatého Martina, tradiční Velikonoční jarmark, Masopust či První republika s vůní kávy.

Dramaturgie Centra kultury je tedy velmi pestrá a nabízí pořady nejen pro většinové publikum, ale také pro děti a seniory. Jsme součástí kreativního řetězce ostravských kulturních institucí. Organizačně se podílíme na řadě významných festivalů a akcí, jejichž význam daleko přesahuje hranice centrálního ostravského obvodu. Centrum kultury a vzdělávání je instituce otevřená všem formám kulturního vyžití.

Ročně pořádáme celkem cca 1 400 akcí, které navštíví okolo 70 tis. návštěvníků. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 

Vila Hanse Ulricha

Vila na Sokolské třídě 175/26 v Moravské Ostravě, kde má naše organizace sídlo, má statut kulturní památky. V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je vedena pod rejstříkovým číslem 12156/8-3249. Zároveň se nachází na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava, prohlášené vyhláškou MK ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10. září 1992.
Vila Hanse Ulricha byla postavená na tehdejší Johannyho ulici (dnes Sokolská třída) dle projektu z let 1898 -99 firmou Mihatsch a Ulrich. Hans Ulrich byl v roce 1918 posledním starostou před vznikem Československa. Budova byla prvním secesním domem v někdejší Moravské Ostravě vůbec. Volně stojící vila byla řešena jako třípodlažní budova na poměrně kompaktním obdélném půdorysu, s bohatou hmotovou skladbou arkýřů, vikýřů a štítů, zakončených výraznou zvábenou střechou, oproti dnešnímu stavu původně krytou pálenou taškou. Dochovaná je i vnitřní dispozice a původní schodišťové zábradlí. Jak se uvádí v publikaci Slavné vily Moravskoslezského kraje - rejstřík pozdního historismu, charakterizovaný eklektickým míšením různých historických prvků, v tomto případě novorenesance, manýrismu a tzv. švýcarského stylu, se zde potkává s drobnými náznaky nastupující secese. Dům se tak stal vizitkou schopností stavitele reagovat na módní vlny, ovlivňující s určitým zpožděním výrazně podobu projektů zdejších velkých stavebních firem.
Vlastníkem nemovitosti je Statutární město Ostrava, svěřena správa je Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Vila dnes slouží jako sídlo Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, které byla svěřena do užívání Zřizovací listinou.
 

 

 
 
© 2023 CKV Ostrava